Kortebaandraverij in Pijnacker

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners gaan contact leggen met de winkeliers en ondernemers om te onderzoeken of de Kortebaan Nootdorp in Pijnacker kan plaatsvinden. De alliantiepartners hebben hierbij nog behoefte aan tijd en ruimte.

Wie vormen de alliantie?
Ed van der Burg – SNS Bank
Marcel Knijnenburg – Stichting Kortebaan Nootdorp

Alliantie Kortebaan Nootdorp in Pijnacker Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp
← Samen Merken