Meer in de plas

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners willen beter gebruik maken van het recreatiegebied Dobbeplas. Op basis van een doelgroepanalyse en business case gaan de partners een plan maken. Ze hebben hiervoor behoefte aan ruimte, kennis en investeerders.

Wie vormen de alliantie?
Wouter Steeneveld – De Vang
Debby Mooijman – Van Deez
Marielle van der Berge – Outdoor Valley
Jolanda Robinson – Gebiedsschakelaar Buytenhout
Jessica Davilar – Tekstbureau Beeldende Woorden / Redacteur Nootdorp NU

Alliantie Meer in de Plas Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp
← Samen Merken