Samen Merken

Sinds 2016 werken we in Pijnacker-Nootdorp aan een sterker profiel voor onze gemeente. Met citymarketing zorgen we ervoor dat Pijnacker-Nootdorp bekender wordt en het imago verbetert. En dit doen we samen!

Volgens het principe ‘samen merken’ zorgen we er met elkaar voor dat Pijnacker-Nootdorp nog beter bekend wordt als een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, bezoekers en ondernemers. En daar heeft iedereen baat bij.

Iedereen in Pijnacker-Nootdorp draagt al bij aan het beeld van Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast zou u nog iets extra’s kunnen doen om Pijnacker-Nootdorp beter op de kaart te zetten. Door iets leuks te organiseren met buurtgenoten, door lokale startende ondernemers te helpen met uw kennis en ervaring of door gewoon Pijnacker-Nootdorp van haar beste kant te laten zien, overal waar u komt. Het lijkt soms zo klein en simpel, maar als we het allemaal doen heeft het een enorme impact. Bouwt u ook mee aan een mooi en aantrekkelijk Pijnacker-Nootdorp?

Werkgroepen

Het gezamenlijk bouwen aan een aantrekkelijk Pijnacker-Nootdorp doen we onder andere door drie werkgroepen in te zetten, namelijk:

  • een werkgroep gericht op wonen,
  • een werkgroep gerichte op ondernemen en
  • een werkgroep gericht op bezoeken.

Wat speelt er binnen deze thema’s? Wat kan citymarketing hierin betekenen? De werkgroepen bestaan uit stakeholders uit de wereld van wonen, recreatie, cultuur, sport en het bedrijfsleven. Samen ondersteunen zij Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing bij de uitvoer van citymarketing.

Aanmelden

Wil je actief bijdragen aan de citymarketing van Pijnacker-Nootdorp? Neem plaats in één van de werkgroepen! Meld je dan aan via info@natuurlijkpn.nl.

Allianties

Op dinsdag 21 februari 2017 heeft Citymarketing Pijnacker-Nootdorp een Alliantie Lab georganiseerd. Verschillende bedrijven, ondernemers, maatschappelijke en culturele instellingen, en evenementenorganisatoren zijn uitgenodigd om met elkaar Pijnacker-Nootdorp beter op de kaart te zetten. Dit heeft geresulteerd in vijftien uiteenlopende allianties: samenwerkingen die Pijnacker-Nootdorp nog bekender en aantrekkelijker kunnen maken. Hieronder staan de verschillende allianties. Sommige allianties zijn nog een eerste idee, maar andere allianties hebben al concrete stappen gezet.

We hopen en verwachten dat meer partijen zich kunnen vinden in het principe van samen merken en zich willen aansluiten bij deze samenwerking.

Ook meedoen?

Wilt u deelnemen aan een alliantie? Of kunt u de alliantiepartners helpen met hun idee? Of wilt u een nieuwe alliantie aanmelden? Dat kan NATUURLIJK! Mail naar info@natuurlijkpn.nl en wellicht staat u binnenkort ook genoemd als merkpartner.

100% natuurlijk pijnacker-nootdorp product

De Verbeelding (15 jaar Pijnacker-Nootdorp)

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners gaan samenwerken aan een evenement ter ere van het 15-jarig bestaan van gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Status
Geslaagd

Wie vormen de alliantie?
Walter Vermeer – De Verbeelding
Tjapko de Heus – Tjapko Media
Jessica Davilar – Tekstbureau Beeldende Woorden / redacteur Nootdorp NU
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Alliantie De Verbeelding 15 jaar gemeente Pijnacker-Nootdorp Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Kortebaandraverij in Pijnacker

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners gaan contact leggen met de winkeliers en ondernemers om te onderzoeken of de Kortebaan Nootdorp in Pijnacker kan plaatsvinden. De alliantiepartners hebben hierbij nog behoefte aan tijd en ruimte.

Wie vormen de alliantie?
Ed van der Burg – SNS Bank
Marcel Knijnenburg – Stichting Kortebaan Nootdorp

Alliantie Kortebaan Nootdorp in Pijnacker Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Sponsoring Kortebaan Draverij

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners gaan samenwerken tijdens de Kortebaan Draverij, waarbij Main Sales als sponsor meewerkt aan het evenement.

Status
Geslaagd

Wie vormen de alliantie?
Marcel Knijnenburg – Stichting Kortebaan Nootdorp
Erik de Beer – Main Sales

 

Alliantie Sponsoring Kortebaan Draverij Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Ackershof, winkelen met plezier

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners gaan de mogelijkheden onderzoeken om het winkelcentrum Ackershof aan te pakken. Het doel is om het winkelcentrum levendiger en gezelliger te maken. De alliantiepartners hebben hierbij de hulp nodig van de vastgoedeigenaren, winkeliersvereniging en de gemeente.

Wie vormen de alliantie?
Victor Wijtman – Sport2000
Rob Buren – Schouten Bouw
Jeroen Stam – Galaxy Security

Alliantie Winkelcentrum Ackershof winkelen met plezier Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Grote woningen tegen betaalbare huur

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ze hebben hierbij de hulp nodig van de gemeente voor ruimte en goede grondprijzen.

Wie vormen de alliantie?
Rob Buren – Schouten Bouw
Tanja Roest – Rondom Wonen

Alliantie Grote woningen tegen betaalbare huur Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Groot evenement voor alle inwoners

Wat gaat deze alliantie doen?
Een grootschalig evenement organiseren om het 15-jarig bestaan van Pijnacker-Nootdorp te vieren. Op dit moment is het plan gemaakt: het Dobbe Lentefestival op 26 mei 2018. De alliantiepartners hebben verder de hulp nodig van de citymarketeer en ondersteuning bij de aanvraag van vergunningen.

Status
Geslaagd

Wie vormen de alliantie?
Marco Fillipo – Café de Guyter
Mark Mercens – KHN Zoetermeer
Dorien van Iwaarden – Outdoor Valley
Jessica Davilar – Tekstbureau Beeldende Woorden / Redacteur Nootdorp Nu
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Alliantie Groot evenement voor alle inwoners Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Receptenboek

Wat gaat deze alliantie doen?
Het opzetten van een receptenboek, samengesteld op basis van lokale producten.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Inmiddels is een oproep gedaan aan inwoners en bedrijven om een bijdrage te leveren.

 

 

Wie vormen de alliantie?
Jan Duijndam – Hoeve Biesland
Peter Duijvesteijn – Duijvestein Tomaten
Wouter Steeneveld – De Vang
Marietta van der Duijn Schouten-Verloove – Jet regelt het
Victor van Leeuwen – Fotograaf
Arthur Venselaar – OVPN
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Alliantie Receptenboek Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Meer in de plas

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners willen beter gebruik maken van het recreatiegebied Dobbeplas. Op basis van een doelgroepanalyse en business case gaan de partners een plan maken. Ze hebben hiervoor behoefte aan ruimte, kennis en investeerders.

Wie vormen de alliantie?
Wouter Steeneveld – De Vang
Debby Mooijman – Van Deez
Marielle van der Berge – Outdoor Valley
Jolanda Robinson – Gebiedsschakelaar Buytenhout
Jessica Davilar – Tekstbureau Beeldende Woorden / Redacteur Nootdorp NU

Alliantie Meer in de Plas Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Streekproducten picknickmand

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners gaan picknickmanden met streekproducten beschikbaar stellen tijdens het Stap uit je Stad weekend op 17 en 18 juni. Op dit moment zijn de picknickmanden in de maak!

Status
Geslaagd

Wie vormen de alliantie?
Peter Duijvesteijn – Duijvestein Tomaten
Arthur Venselaar – OVPN
Wouter Steeneveld – De Vang
Jolanda Robinson – Gebiedsschakelaar Buytenhout
Marietta van der Duijn Schouten-Verloove – Jet regelt het

Alliantie Streekproducten picknickmand mee de natuur in Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Cultuur / sport / horeca samen één

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners willen sport, kunst & cultuur en horeca samenbrengen in één evenement. Een passend thema zou ‘modder’ kunnen zijn. De alliantiepartners gaan met elkaar om de tafel om dit idee verder uit te werken.

Wie vormen de alliantie?
Marielle van der Berge – Outdoor Valley
Walter Vermeer – De Verbeelding
Wouter Steeneveld – De Vang
Ruben Braam – Koninklijke Horeca NL
Victor Wijtman – Sport 2000

Alliantie Cultuur, Sport en Horeca Samen 1 Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Huis van de toekomst

Wat gaat deze alliantie doen?
Een duurzame ontmoetingsplek creëren voor diverse ondernemers.

 

 

Wie vormen de alliantie?
Sacha van Gils – Gilsautomotive
Edwin van Oort – Riverdale
Tjapko de Heus – Tjapko Media
Hanneke Bor – Hanneke Bor Organisatieontwikkeling

Alliantie voor het Huis van de Toekomst Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Sportevenement Pijnacker-Nootdorp

Wat gaat deze alliantie doen?
Het organiseren van een sportevenement. Hiervoor is nog behoefte aan een locatie, ondersteuning vanuit verenigingen, horeca en financiële middelen.

Wie vormen de alliantie?
Marielle van der Berge – Outdoor Valley
Dorien van Iwaarden – Outdoor Valley
Victor Wijtman – Sport 2000

Alliantie Sportevenement in Pijnacker Nootdorp van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Profileren duurzaam Nootdorp – Heron

Wat gaat deze alliantie doen?
De alliantiepartners gaan een plan opstellen om Heron duurzamer te profileren. Hierbij is behoefte aan een business plan, budget, branding en hulp vanuit parkmanagement.

Wie vormen de alliantie?
Patrick van Gils – Gilsautomotive
Edwin van Oort – Riverdale
Tjapko de Heus – Tjapko Media
Debby Mooijman – Van Deez
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Alliantie Duurzaam Heron Nootdorp van Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp